Проект рішення

 

 

 

                                 ПАПУЖИНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       ХХХVІІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                     РІШЕННЯ  

 

 11.12.2018року                   с.Папужинці                     №  38/1

 

Про  про надання субвенції районному бюджету  для  Папужинського   ФАПу

 

        Розглянувши лист відКЗ «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»від 24.09.2018№1026-сцщодо  виділення  субвенції  для Папужинського  ФАПу на придбання твердого паливав сумі 3485грн., керуючись ч.7  статті 78,ч.2 ст.85статтями  93, 101 Бюджетного кодексу України,  статтями 28 та 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати субвенцію Папужинському ФАПу на придбання твердого палива в сумі 3485 грн. по районнійПрограмі 2014-2018 р.р. «Здоров’я населення Тальнівщини».

 

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  длянадання субвенції районному бюджету з метою  придбання твердого палива  для Паружинського  ФАПув сумі  3485гривень.

 

         3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

 

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                      А.Граділенко

 

 

ПАПУЖИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХVІІІ  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 11.12.2018                    с.Папужинці                                         № 38/2

 

 Про сільську програму «Інформаційно-аналітична система «Місцеві бюджети на 2018-2020 роки»

 

 

        Відповідно до пункту 16 частини І статі 43, статтей 44,59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 91, 111  Бюджетного кодексу України, з метою удосконалення управління державними фінансами та забезпечення єдиного підходу до процесів складання розпису і виконання місцевих бюджетів,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

1.                     Затвердити сільську  програму «Інформаційно-аналітична система «Місцеві бюджети на 2018-2020 роки»  (далі - Програма додається).

 

2. Папужинській сільській раді запропонувати виконавцям заходів     Програми забезпечити її виконання.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету та економічного розвитку.

 

 

 Сільський  голова                                              А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

КПКВ 9800  КЕКВ 2620

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської ради

11.12.2018 №38/2

 

Програма

«Інформаційно-аналітична система

«Місцеві бюджети на 2018-2020 роки»

 

І. Загальні положення

 

Фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів.  Відповідно до статті 111 Бюджетного кодексу України з метою здійснення бюджетного процесу на всіх його стадіях необхідно забезпечити існування єдиної інформаційної системи в частині здійснення підтримки функціонування технічних засобів інформаційно-аналітичної системи місцевих фінансових органів.

Запропонована програма «Інформаційно-аналітична система «Місцеві бюджети на 2018-2020 роки» (подалі «ІАС «Місцеві бюджети») впроваджена відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про впровадження «ІАС «Місцеві бюджети» від 13.08.2003 року № 497.

 

2. Мета і основні завдання

 

Керованість фінансовими ресурсами виходить на перше місце для фінансових органів різних рівнів влади та органів місцевого самоврядування. Необхідність чіткого контролю за рухом фінансових ресурсів, забезпечення правильного розподілу коштів і їх витрат для досягнення найбільшої економічної віддачі, повної і оперативної інформації, яка пов’язана з плануванням бюджету та звітністю. З метою удосконалення управління державними фінансами та забезпечення єдиного підходу до процесів складання розпису і виконання місцевих бюджетів  впроваджено «ІАС «Місцеві бюджети».  

 Система «ІАС «Місцеві бюджети» охоплює перелік інформації, що стосується формування, затвердження  місцевих бюджетів усіх рівнів, внесення змін до бюджетів.

 Вона дозволяє накопичувати дані та отримувати необхідну для звітності та аналізу інформацію. Враховуючи регламент обміну інформацією між органами Державного казначейства  та фінансовими органами програма дасть змогу здійснювати оперативний моніторинг – виконання показників як районного бюджету, так і  кожного сільського бюджету. 

 Результатом виконання програми є забезпечення стабільного виконання регламенту обміну інформацією, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.03.2008 року № 373 між сільською радою, фінансовим управлінням райдержадміністрації та УДКСУ у  Тальнівському районі.

 

3.     Роль інформаційно-аналітичної системи в управлінні фінансами

 

         Розподіл і використання фінансових ресурсів у районі має здійснюватись в рамках інтегрованої системи управління фінансовими потоками. Важливу роль у здійсненні управління районними фінансами відіграє рівень організації інформаційного обміну, накопичення даних, що отримуються за допомогою розвиненої інформаційної системи, наявність досконалого комплексу імітаційних і прогнозних моделей  управління фінансами на основі показників соціально-економічного розвитку району.

       Розв’язання задачі інформаційно-аналітичної підтримки бюджетного процесу потребує посиленого контролю за всіма ланками задіяними у цьому процесі. Контроль має базуватись на даних об’єктивного первинного обліку і виключати можливість суб’єктивного втручання у звітність. В разі змін законодавства чи з інших організаційних причин, повинна забезпечуватись гнучка перебудова та налагодження засобів інформаційно – аналітичної підтримки з мінімальними витратами на перепрограмування і без необхідності змін в інстальованих у користувачів програмних продуктах.

       Метою впровадження системи управління місцевим бюджетом є забезпечення колективної роботи по бюджетному процесі, включаючи етапи підготовки, складання місцевого бюджету, розпису і внесення змін до бюджетних призначень, аналізу виконання місцевого бюджету.

 

4.     Організаційне забезпечення програми

 

Належна організація функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи ІАС «Місцеві бюджети рівня міста, району, села, селища», забезпечить навчання та роботу працівників головних розпорядників коштів районного бюджету та 24 сільських  бюджетів.

Виконавець програми – фінансове управління Тальнівської районної державної адміністрації.

                     

5.     Фінансове забезпечення програми.

 

Фінансування завдань, поставлених програмою,  здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, субвенцій сільських рад, а також інших джерел не заборонених законодавством.

       

Фінансове забезпечення виконання програми

«Інформаційно-аналітична система «Місцеві бюджети на 2018-2020 роки»

 

Захід

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обслуговування, ремонт, удосконалення, придбання комп’ютерної техніки та придбання витратних матеріалів (картриджів до принтерів, фарба, папір та ін..), тис. грн..

2500,0

2500,0

2500,0

Інші витрати , тис.грн.

2500,0

   2500,0

  2500,0

Разом, тис грн.:       

 5000,0

 5000,0

 5000,0

 

6.     Очікувані результати

Прийняття  Програми на право користування аналітично - інформаційної  системи «Місцеві бюджети» на 2018-2020 роки з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуванням дасть змогу на використання необхідних функцій по формуванню аналітичної звітності для внутрішніх потреб, а саме:

-         бюджетні запити;

-         доходи-звіт (розпис доходів);

-         доходи – аналіз 412 форми;

-         видатки – звіт (розпис/уточнення плану);

-         видатки-кошторис/план асигнувань;

-         видатки – лімітні довідки;

-         видатки – аналіз фінансування;

-         видатки – залишки асигнувань ( на вказану дану) ;

-         видатки – аналіз видатків (казначейство);

-         видатки – аналіз банківських виписок (казначейство);

-         видатки – аналіз залишків на 3142 та 3152 ()казначейство);

-         видатки – аналіз заборгованості (казначейство);

-         загальні аналізи – додаток №12 до наказу Держказначейства;

-         загальні аналізи – реєстр довідок;

-         загальні аналізи – аналіз попередніх років.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                               А.В.Граділенко