Рішення ради

Сесія №42 від 08.05.2019 року

 
 

 

                                 ПАПУЖИНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ХХХVІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ V11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

 01.11.2018 року                с. Папужинці                   № 36/1

   

 Про звіт сільського голови

 про  здійснення державної

 регуляторної політики  у 2018 році

 

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

    1.Звіт сільського голови про  здійснення державної регуляторної політики  в 2018 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради оприлюднити  звіт сільського голови  про  здійснення державної регуляторної політики   сільською радою в 2018 році  в одному з районних друкованих ЗМІ.

    4.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію з питаньпланування,  бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                   А.В.Граділенко

                                                       Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта –
проекту рішення сільської  ради “Про  встановлення ставок земельного податку,
 пільг з його  сплати  на 2019 рік »

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Проект рішення сільської  ради “Провстановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати на 2019 рік»

 

 2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Виконавчий комітет сільської ради


3. Цілі прийняття акта
— забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України до відповідно внесених змін ;
— встановлення соціальної справедливості при оподаткуванні земельних ділянок ;
— отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету;
— відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на земельні ділянки;
— рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта очікується на рівні 100% за рахунок його оприлюднення шляхом розміщення в одному з районних ЗМІ та  в мережі Інтернет на офіційному сайті сільської  ради та безпосереднього консультування суб»єктів господарювання та фізичних осіб;
      Запропонований нормативно — правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме; доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності із врахуванням громадської думки.


4. Строк виконання заходів з відстеження:
20.04.2018- 21.05.2018 року


5. Тип відстеження:
Базове відстеження.


6. Метод одержання результатів відстеження:
Відстеження проводиться на підставі аналізу регуляторного впливу акта –проекту рішення сільської  ради “Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплатина 2019 рік ” шляхом опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність та на підставі аналізу даних податкової інспекції.


7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
У процесі відстеження результативності впровадження регуляторного акта будуть досліджуватися та аналізуватися наступні показники:
— кількість платників земельного податку;
— сума надходжень до сільського бюджету від земельного податку;
-поінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта надасть їм можливість уникати непорозумінь в частині справляння та сплати податків і зборів.
Реальну оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведенні повторного  відстеження результативності регуляторного акта згідно вимог ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей:
За результатами реалізації регуляторного акта планується досягти основні його цілі:
— зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
— збільшення надходжень до бюджету ;
— спрямування надходжень коштів на вирішення соціальних проблем населення, інфраструктури села, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.
— стимулювання більш ефективного використання земельних ресурсів.
— охоплення всіх види використання землі в результаті переоформлення земельних ділянок , які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).


9. Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта:
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись не пізніше ніж за три місяці до закінчення дії регуляторного акта..

 

 

Сільський голова                                                       А.В.Граділенко

 

 

                                          Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту рішення сільської  ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на  2019 рік»


1. Вид та назва регуляторного акта.
Проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на  2019рік»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Виконавчий комітет сільської ради.

 

3. Цілі прийняття акта:
-визначення вичерпаного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території сільської ради;
-встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
-встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України;
-збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
-здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження. 
З 12.05.2018року по 15.05.2018року

 

5. Тип відстеження – базове.

 

6. Методи одержання результатів відстеження.
Відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до статистичної звітності, яка надходить до державної податкової інспекції від суб’єктів господарської діяльності, які сплачують місцеві податки і збори. 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- динаміка кількості платників місцевих податків та зборів;
- обсяг надходжень місцевих податків та зборів до сільського бюджету;
-рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

 

 

 

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

тис.грн.

 

Податки та збори

  Фактичні надходження 2017року

Прогнозні надходження   2018року

Збільшення (+) або зменшення (-)

 

Місцеві податки і збори, в т.ч.

       992,0

    965,3

      -26,7

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

                 3,4 

       3,4

           +

Транспортний податок

                -

           -

            -

 Єдиний податок для 1-ІІ груп

       496,7

     508,0

        +11,3

Туристичний збір

                    - 

          -

             -

 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акта забезпечить:
- поповнення доходної частини  бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку села;
- збільшення суспільних благ у селі .

 

 

 

Сільський голова                                                 А.В.Граділенко

 

Додаток  1

                                                                        до рішення сільської ради                                                                                          

                                                                         від 01.11.2018 року року № 36/1

                                                                                                                                               

 

                                             Звіт

сільського голови  про  здійснення державної регуляторної політики   у 2018  році

 

      Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ( далі –Закон), сільська рада заслуховує  щорічний звіт сільського голови  про здійснення державної регуляторної політики .  

     На виконання основних засад  державної регуляторної політики, передбачених  Законом ,  регуляторна  діяльність сільської радиу сфері господарської діяльності  спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування  та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання  у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що  встановлені Конституцією та законами України.

       Регуляторна діяльність -це діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється сільською радою в порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією Українита законодавчими актами.

       В сільській раді  всі дії виконувались згідно порядкупланування,підготовки, прийняття,  відстеженнята перегляду  регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Законі та  Регламенті сільської ради.

       Повноваження  з питань реалізації державної регуляторної політики в сільській раді  покладені на  постійну комісію з питань планування, бюджету та  фінансів  (далі - відповідальна постійна комісія).

       Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону   щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15грудня поточного року.

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

 

     Планом     діяльності    з    підготовки   проектів регуляторних актів на 2018 рік було  передбачено підготовка та прийняття двох регуляторних актів:

-         «Про встановлення  місцевих податків і зборів на 2019 рік»;

-         «Про встановлення  ставок  земельного податку та пільг з його сплати на 2019 рік».

     При підготовці запланованих  проектів регуляторних актівта аналізів  їх регуляторного впливу застосовувала процедура, виписана Законом та Регламентом сільської ради, а саме проекти та аналізи  розглядались на сесії, оприлюднювались  на сайті сільської ради для отримання зауважень та пропозицій, про що друкувалось відповідне оголошення в районній газеті «Тальнівщина», відповідальна комісія робила експертний висновок  та всі ці документи направлялись в Державну  регуляторну службу  України.

      Після отримання пропозицій щодо вдосконалення  проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу, сільська рада  розглядала на сесії та приймала  рішення з врахуванням наданих пропозицій та зауважень.

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було прийнято, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

      Всього сільською радою  в  2018р. прийнято  2  регуляторних акти, які передбачалось прийняти  планом регуляторної діяльності.

      Станом на 01.11.2018 року у   сільській раді є _2__  діючих регуляторних актів, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

       Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

      З цією метою проводилось  відстеження результативності прийнятих в 2017 році регуляторних актів, термін дії яких закінчується в 2018 році.

       Базове відстеження результативності регуляторних  актів  проводилось  до дня набрання чинності цимирегуляторнимиактами.

      Повторне відстеження результативності здійснювалосьза три місяці до дня закінченнядії  рішень та оприлюнено на саті  сільської ради.

    Сільська  рада планує у 2019 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

 

 

   Сільський голова                                                  А.В.Граділенко