рішення ради

 

  

 

                                                                                           

 

 

 

ПАПУЖИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від    20.02.2019 р.                     с. Папужинці                   №40/4

 

Про культурно-мистецьку програму 

місцевого значення села Папужинці на 2019 рік

 

      Відповідно до Державної цільової  програми розвитку українського села на період до 2020 року, затвердженою постановою  Кабінету Міністрів  України від 19 вересня 2007 року № 1158, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основами законодавства про культуру, з метою створення належних умов для розвитку культури села і організації проведення культурного обслуговування сільського населення , врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада     

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити  «Культурно-мистецьку програму  місцевого значення села Папуженці на 2019рік» (далі Програма) (додається).

  2. Затвердити  заходиз виконання в 2019 році культурно-мистецької Програми та кошторис витрат на  2019 рік ( додається).

   3. Головному бухгалтеру за рахунок вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету передбачити видатки на фінансування Програми згідно з затвердженими заходами, що до їх виконання та кошторисом.

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, планування та фінансів.

 

 

 

 

 Сільський голова                                                         А.В.Граділенко

 

 

 

 

                                                                                        

                                               

    

                                                

 

                                                                                     Затверджено  

                                                                                                                                 рішення сільської ради

                                                                                                                                 від 20.02.2019р №40/4

                                               

Культурно-мистецька програма

місцевого значення

села Папужинці

на 2019 рік

 

                                       1.   Загальна частина

         Культура є ключовим елементом гармонійного й динамічного розвитку країни та суспільсьва. Соціальний та економічний поступ без повноцінного культурного життя, без відтворення певних систем естетичних та духовних цінностей, світобачення та світосприйняття, притаманних нації втрачає будь-який сенс і веде до занепаду як суспільсьва, так і особистості.

          Кінцевою метою і стрижневим сенсом української держави у будь-якій сфері є людина, її захист, створення умов для її постійного самовдосконалення, гармонійного співіснування із природодою та соціумом.

            Культурне життя суспільства є критерієм оцінки його загального благополуччя, оскільки саме культурна самореалізація особистості є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей.

         Сучасний стан розвитку культури села в умовах реформування  аграрного сектора потребує позитивних зрушень  у забезпеченні культурного обслуговування населення, дальшого розвитку інфраструктури закладів культури у сільській місцевості.

         Заклади культури у сільській місцевості, які завжди  були осередками організації дозвілля, розвитку народної творчості та збереження народних традицій, перебувають у кризовому стані, не мають необхідних технічних засобів.

         Рідко для мешканців села здійснюється показ  театральних вистав, організовуються концерти  народних та зразкових аматорських колективів,  та інші культурно-мистецькі  заходи. Основними причинами такого явища є незабезпеченість матеріально-технічної бази сільських закладів культури та відсутність  необхідних  фахівців.

         До занепаду діяльності закладів культури в сільській місцевості призводить  старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій. Молодь не має можливості проводити дозвілля відповідно до потреб і запитів, проявити свої здібності у певному напрямі творчості, про що свідчить участь у конкурсах і фестивалях, де переважно  представлена міська молодь. 

 

                                  ІІ.  Мета та основні  завдання

               Метою цієї Програми є:

         -    створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення в селі, надання йому соціально  рівних з іншими верствами населення можливостей для задоволення культурних потреб;

          -    проведення обстеження будівель, обладнання та іншого майна, що використовуються закладами культури у селі та приведення їх у відповідність до потреб населення з метою створення умов для задоволення, формування та розвитку культурних потреб та інтересів населення у вільний час.

      Цьому сприятиме проведення культурно-мистецьких заходів, фольклорно-етнографічних   концертів  аматорських колективів. 

 

                               ІІІ. Завдання Програми

           Основними завданнями Програми є:

           збереження  мережі закладів культури в селі та повноцінне її утримання;

            створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності  та культурно-освітнього обслуговування  сільського населення;

            забезпечення сільського клубу,  бібліотеки необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами, сценічними костюмами,  тощо;

           сприяння збереженню нематеріальної культурної спадщини, розвитку художніх промислів;

            забезпечення проведення ремонтів аварійних та перед аварійних приміщень;

           надання матеріальної допомоги учасникам та організаторам культурно-масових заходів в їх проведенні;

           на виконання повноважень органу місцевого самоврядування у сфері культури відповідно до організаційного плану роботи  сільського будинку культури, передбачити в сільському бюджеті фінансування заходів, робіт та послуг, за переліком основних культурно – мистецьких заходів:

·        Новорічно-різдвяного циклу;

·        до дня Соборності України;

·        присвячені Дню прав жінок і миру;

·       присвячених Дню матері;

·       до міжнародного  Дня захисту дітей;

·       до Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні;

·        урочистості з нагоди  Дня Конституції України;

.        до Дня молоді ;

·        свято Івана Купала, народне гуляння;

.        до Дня Державного прапора України;

·        урочистості з нагоди  Незалежності України;

.        до Дня знань;

.        до Дня Захисника України;

·        відзначення Дня села;

·        заходи до Дня пам'яті жертв голодомору і політичних репресій;

 

ІV. Строки та етапи виконання Програми

 

          Програма розроблена на 2019 рік. Перелік заходів щодо виконання Програми та кошторис затверджується сільською радою на період з січня по грудень.

 

                             V. Ресурсне забезпечення Програми

 

          Джерелом фінансування Програми є кошти вільного залишку сільського бюджету затвердженим сільською радою на відповідний рік, заходів та кошторису витрат на виконання цієї Програми.        

                                       V1.  Очікувані результати

 

        Виконання Програми забезпечить:

- поліпшення якості  надання послуг з культурного обслуговування населення;

- ефективність використання бюджетних коштів та залучення додаткових коштів з інших джерел;

- підтримку проведення  культурно-мистецьких заходів;

- збереження мережі закладів культури у селі та оптимізацію їх роботи;

- запровадження нових форм діяльності сільських закладів культури,  сприяння широкому доступу до зазначених закладів культури сільських жителів .

 

 

 

 Секретар ради                                                                В.П.Гудзь

 

 

                                                                                           

 

 

 

ПАПУЖИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від    20.02.2019 р.                     с. Папужинці                   №40/4

 

Про культурно-мистецьку програму 

місцевого значення села Папужинці на 2019 рік

 

      Відповідно до Державної цільової  програми розвитку українського села на період до 2020 року, затвердженою постановою  Кабінету Міністрів  України від 19 вересня 2007 року № 1158, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основами законодавства про культуру, з метою створення належних умов для розвитку культури села і організації проведення культурного обслуговування сільського населення , врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада     

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити  «Культурно-мистецьку програму  місцевого значення села Папуженці на 2019рік» (далі Програма) (додається).

  2. Затвердити  заходиз виконання в 2019 році культурно-мистецької Програми та кошторис витрат на  2019 рік ( додається).

   3. Головному бухгалтеру за рахунок вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету передбачити видатки на фінансування Програми згідно з затвердженими заходами, що до їх виконання та кошторисом.

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, планування та фінансів.

 

 

 

 

 Сільський голова                                                         А.В.Граділенко

 

 

 

 

                                                                                        

                                               

    

                                                

 

                                                                                     Затверджено  

                                                                                                                                 рішення сільської ради

                                                                                                                                 від 20.02.2019р №40/4

                                               

Культурно-мистецька програма

місцевого значення

села Папужинці

на 2019 рік

 

                                       1.   Загальна частина

         Культура є ключовим елементом гармонійного й динамічного розвитку країни та суспільсьва. Соціальний та економічний поступ без повноцінного культурного життя, без відтворення певних систем естетичних та духовних цінностей, світобачення та світосприйняття, притаманних нації втрачає будь-який сенс і веде до занепаду як суспільсьва, так і особистості.

          Кінцевою метою і стрижневим сенсом української держави у будь-якій сфері є людина, її захист, створення умов для її постійного самовдосконалення, гармонійного співіснування із природодою та соціумом.

            Культурне життя суспільства є критерієм оцінки його загального благополуччя, оскільки саме культурна самореалізація особистості є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей.

         Сучасний стан розвитку культури села в умовах реформування  аграрного сектора потребує позитивних зрушень  у забезпеченні культурного обслуговування населення, дальшого розвитку інфраструктури закладів культури у сільській місцевості.

         Заклади культури у сільській місцевості, які завжди  були осередками організації дозвілля, розвитку народної творчості та збереження народних традицій, перебувають у кризовому стані, не мають необхідних технічних засобів.

         Рідко для мешканців села здійснюється показ  театральних вистав, організовуються концерти  народних та зразкових аматорських колективів,  та інші культурно-мистецькі  заходи. Основними причинами такого явища є незабезпеченість матеріально-технічної бази сільських закладів культури та відсутність  необхідних  фахівців.

         До занепаду діяльності закладів культури в сільській місцевості призводить  старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій. Молодь не має можливості проводити дозвілля відповідно до потреб і запитів, проявити свої здібності у певному напрямі творчості, про що свідчить участь у конкурсах і фестивалях, де переважно  представлена міська молодь. 

 

                                  ІІ.  Мета та основні  завдання

               Метою цієї Програми є:

         -    створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення в селі, надання йому соціально  рівних з іншими верствами населення можливостей для задоволення культурних потреб;

          -    проведення обстеження будівель, обладнання та іншого майна, що використовуються закладами культури у селі та приведення їх у відповідність до потреб населення з метою створення умов для задоволення, формування та розвитку культурних потреб та інтересів населення у вільний час.

      Цьому сприятиме проведення культурно-мистецьких заходів, фольклорно-етнографічних   концертів  аматорських колективів. 

 

                               ІІІ. Завдання Програми

           Основними завданнями Програми є:

           збереження  мережі закладів культури в селі та повноцінне її утримання;

            створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності  та культурно-освітнього обслуговування  сільського населення;

            забезпечення сільського клубу,  бібліотеки необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами, сценічними костюмами,  тощо;

           сприяння збереженню нематеріальної культурної спадщини, розвитку художніх промислів;

            забезпечення проведення ремонтів аварійних та перед аварійних приміщень;

           надання матеріальної допомоги учасникам та організаторам культурно-масових заходів в їх проведенні;

           на виконання повноважень органу місцевого самоврядування у сфері культури відповідно до організаційного плану роботи  сільського будинку культури, передбачити в сільському бюджеті фінансування заходів, робіт та послуг, за переліком основних культурно – мистецьких заходів:

·        Новорічно-різдвяного циклу;

·        до дня Соборності України;

·        присвячені Дню прав жінок і миру;

·       присвячених Дню матері;

·       до міжнародного  Дня захисту дітей;

·       до Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні;

·        урочистості з нагоди  Дня Конституції України;

.        до Дня молоді ;

·        свято Івана Купала, народне гуляння;

.        до Дня Державного прапора України;

·        урочистості з нагоди  Незалежності України;

.        до Дня знань;

.        до Дня Захисника України;

·        відзначення Дня села;

·        заходи до Дня пам'яті жертв голодомору і політичних репресій;

 

ІV. Строки та етапи виконання Програми

 

          Програма розроблена на 2019 рік. Перелік заходів щодо виконання Програми та кошторис затверджується сільською радою на період з січня по грудень.

 

                             V. Ресурсне забезпечення Програми

 

          Джерелом фінансування Програми є кошти вільного залишку сільського бюджету затвердженим сільською радою на відповідний рік, заходів та кошторису витрат на виконання цієї Програми.        

                                       V1.  Очікувані результати

 

        Виконання Програми забезпечить:

- поліпшення якості  надання послуг з культурного обслуговування населення;

- ефективність використання бюджетних коштів та залучення додаткових коштів з інших джерел;

- підтримку проведення  культурно-мистецьких заходів;

- збереження мережі закладів культури у селі та оптимізацію їх роботи;

- запровадження нових форм діяльності сільських закладів культури,  сприяння широкому доступу до зазначених закладів культури сільських жителів .

 

 

 

 Секретар ради                                                                В.П.Гудзь