TSIGN

 

ПАПУЖИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА                                          ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН  ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від   10.01.2019 року         с.Папужинці           №

 

Про  затвердження паспортів

бюджетних програм сільської ради

на 2019 рік

 

           Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  10.09.2014 року за №1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року за №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно-цільовий метод» , наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018року №908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11.12.2018 року за №1406/32858, рішення Лоташівської сільської ради від 20.12.2018 року №34/13 «Про сільський бюджет на 2019 рік»:

 

         1.Затвердити  паспорти бюджетних програм сільської ради на 2019 рік за   КПК0110150;0113242;0114030;0114060;0116030;0117130;

0117461;0118311(додаються).

 

         2.Виконання даного розпорядження покласти на головного бухгалтера  Папужинськоїсільської ради  Суботу К.М..

 

         3.Секретарю Папужинськоїсільської ради  Гудзь В.П. оприлюднити  паспортибюджетнихпрограм за КПК 0110150;0113242;0114030;0114060;0116030;0117130;0117461;0118311.

 

4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                  А.В.Граділенко