ПРОЕКТ                                                                         

УКРАЇНА

ПАПУЖИНСЬКА сільська рада

ТАЛЬНІВСЬКОГО району Черкаської області

 

                                                 Рішення

 

20.02. 2019 року                           с.Папужинці                           № 

 

Про звіт щодо виконання  бюджету

Папужинської сільської ради за 2018 рік

 

          Керуючись статтею 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 80 Бюджетного кодексу України,  заслухавши та обговоривши  інформацію  головного бухгалтера  сільської ради Суботи К.М., за погодженням постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.Погодити  затвердження звіту про  виконання  бюджету Папужинської  сільської ради   за 2018 рік:

 

-по доходах  загального  фонду сільського бюджету  в сумі 1112914 грн.;

-по видатках  загального фонду  сільського бюджету  в сумі  1287313 грн.;

Залишок грошових коштів на рахунку по загальному фонду сільського бюджету  становить 64506  грн..

2. Інша субвенція при плані 65440 грн., поступило  65440 грн. виконання   100%.

3. Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Папужинської сільської ради за 2018 рік становить 96,5% при плані 1333647 грн., використано 1287313 грн.

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                  А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

         ПРОЕКТ                                                                    

                                  ПАПУЖИНСЬКА      СІЛЬСЬКА   РАДА

            ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ       ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                             Р І Ш Е Н Н Я

20.02.2019  року      с.Папужинці                           №

Про внесення змін до рішення сесії

«Про   сільський   бюджет   на  2019 рік»

від 21.12.2018 року № 39/1

                 Відповідно  статті  1  пункту  23, частини 1  ст.26  ,п.1 ст.61  Закону  України „  Про  місцеве  самоврядування   в  Україні”  ст.76, ст.77  Бюджетного  Кодексу  України  ,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Внести зміни до рішення сесії «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 21.12.2018 року №39/1.

     

         2. Затвердити дефіцит бюджету за рахунок вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 64406 грн.. На фінансування Програми корегування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та генерального плану с.Папужинці на 2019-2020 роки  в сумі 59000 грн. та на фінансування   культурно-мистецької програми місцевого значення  села Папужинці на 2019 рік у сумі 5406 грн.. 

          3. Зробити зміни по КФК  4082, 7130 (довідки про зміни додаються)

       4. Додатки  2, 4, 5 викласти в новій редакції.

          5. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та економічного розвитку. 

 

 Сільський    голова     

    

 

 

                                                                                          

 

 

 

ПАПУЖИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від    20.02.2019 р.                     с. Папужинці                   №

 

Про культурно-мистецьку програму 

місцевого значення села Папужинці на 2019 рік

 

      Відповідно до Державної цільової  програми розвитку українського села на період до 2020 року, затвердженою постановою  Кабінету Міністрів  України від 19 вересня 2007 року № 1158, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основами законодавства про культуру, з метою створення належних умов для розвитку культури села і організації проведення культурного обслуговування сільського населення , врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада     

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити  «Культурно-мистецьку програму  місцевого значення села Папуженці на 2019рік» (далі Програма) (додається).

  2. Затвердити  заходиз виконання в 2019 році культурно-мистецької Програми та кошторис витрат на  2019 рік ( додається).

   3. Головному бухгалтеру за рахунок вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету передбачити видатки на фінансування Програми згідно з затвердженими заходами, що до їх виконання та кошторисом.

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, планування та фінансів.

 

 

 

 

 Сільський голова                                                         А.В.Граділенко

 

 

 

 

                                                                                       

                                               

    

                                                 

 

                                                                                     Затверджено  

                                                                                                                                 рішення сільської ради

                                                                                                                                 від 20.02.2019р №40

                                               

Культурно-мистецька програма

місцевого значення

села Папужинці

на 2019 рік

 

                                       1.   Загальна частина

         Культура є ключовим елементом гармонійного й динамічного розвитку країни та суспільсьва. Соціальний та економічний поступ без повноцінного культурного життя, без відтворення певних систем естетичних та духовних цінностей, світобачення та світосприйняття, притаманних нації втрачає будь-який сенс і веде до занепаду як суспільсьва, так і особистості.

          Кінцевою метою і стрижневим сенсом української держави у будь-якій сфері є людина, її захист, створення умов для її постійного самовдосконалення, гармонійного співіснування із природодою та соціумом.

            Культурне життя суспільства є критерієм оцінки його загального благополуччя, оскільки саме культурна самореалізація особистості є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей.

         Сучасний стан розвитку культури села в умовах реформування  аграрного сектора потребує позитивних зрушень  у забезпеченні культурного обслуговування населення, дальшого розвитку інфраструктури закладів культури у сільській місцевості.

         Заклади культури у сільській місцевості, які завжди  були осередками організації дозвілля, розвитку народної творчості та збереження народних традицій, перебувають у кризовому стані, не мають необхідних технічних засобів.

         Рідко для мешканців села здійснюється показ  театральних вистав, організовуються концерти  народних та зразкових аматорських колективів,  та інші культурно-мистецькі  заходи. Основними причинами такого явища є незабезпеченість матеріально-технічної бази сільських закладів культури та відсутність  необхідних  фахівців.

         До занепаду діяльності закладів культури в сільській місцевості призводить  старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій. Молодь не має можливості проводити дозвілля відповідно до потреб і запитів, проявити свої здібності у певному напрямі творчості, про що свідчить участь у конкурсах і фестивалях, де переважно  представлена міська молодь. 

 

                                  ІІ.  Мета та основні  завдання

               Метою цієї Програми є:

         -    створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення в селі, надання йому соціально  рівних з іншими верствами населення можливостей для задоволення культурних потреб;

          -    проведення обстеження будівель, обладнання та іншого майна, що використовуються закладами культури у селі та приведення їх у відповідність до потреб населення з метою створення умов для задоволення, формування та розвитку культурних потреб та інтересів населення у вільний час.

      Цьому сприятиме проведення культурно-мистецьких заходів, фольклорно-етнографічних   концертів  аматорських колективів. 

 

                               ІІІ. Завдання Програми

           Основними завданнями Програми є:

           збереження  мережі закладів культури в селі та повноцінне її утримання;

            створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності  та культурно-освітнього обслуговування  сільського населення;

            забезпечення сільського клубу,  бібліотеки необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами, сценічними костюмами,  тощо;

           сприяння збереженню нематеріальної культурної спадщини, розвитку художніх промислів;

            забезпечення проведення ремонтів аварійних та передаварійних приміщень;

           надання матеріальної допомоги учасникам та організаторам культурно-масових заходів в їх проведенні;

           на виконання повноважень органу місцевого самоврядування у сфері культури відповідно до організаційного плану роботи  сільського будинку культури, передбачити в сільському бюджеті фінансування заходів, робіт та послуг, за переліком основних культурно – мистецьких заходів:

·        Новорічно-різдвяного циклу;

·        до дня Соборності України;

·        присвячені Дню прав жінок і миру;

·       присвячених Дню матері;

·       до міжнародного  Дня захисту дітей;

·       до Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні;

·        урочистості з нагоди  Дня Конституції України;

.        до Дня молоді ;

·        свято Івана Купала, народне гуляння;

.        до Дня Державного прапора України;

·        урочистості з нагоди  Незалежності України;

.        до Дня знань;

.        до Дня Захисника України;

·        відзначення Дня села;

·        заходи до Дня пам'яті жертв голодомору і політичних репресій;

 

ІV. Строки та етапи виконання Програми

 

          Програма розроблена на 2019 рік. Перелік заходів щодо виконання Програми та кошторис затверджується сільською радою на період з січня по грудень.

 

                             V. Ресурсне забезпечення Програми

 

          Джерелом фінансування Програми є кошти вільного залишку сільського бюджету затвердженим сільською радою на відповідний рік, заходів та кошторису витрат на виконання цієї Програми.        

                                       V1.  Очікувані результати

 

        Виконання Програми забезпечить:

- поліпшення якості  надання послуг з культурного обслуговування населення;

- ефективність використання бюджетних коштів та залучення додаткових коштів з інших джерел;

- підтримку проведення  культурно-мистецьких заходів;

- збереження мережі закладів культури у селі та оптимізацію їх роботи;

- запровадження нових форм діяльності сільських закладів культури,  сприяння широкому доступу до зазначених закладів культури сільських жителів .

 

 

 

 Секретар ради                                                                В.П.Гудзь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Затверджено

 рішення сесії сільської ради

від 20.02.2019 р №

 

Заходи та кошторис витрат

з  виконання культурно-мистецької Програми місцевого значення

села Папужинці на 2019 рік

 

п/п

Найменування заходів

Відповідальні виконавці

Фінансування, грн

Кошти сільського бюджету

Кошти вільного залишку

1

Забезпечення збереження  та функціонування закладів культури села                                                

Виконком сільської ради,        

 Директор СБК,

 Завідуюча бібліотекою

 

 

2

Забезпечення утримання  та функціонування приміщення для гурткової роботи

Виконком сільської ради

 

 

3

Проведення  щорічного творчого звіту                

аматорського колективу  перед населенням        

Виконком сільської ради,

Директор СБК

 

 

4

Впровадження нових форм дозвіллєвої роботи  

Директор СБК

 

 

    5

Придбання сценічних костюмів для учасників аматорського колективу

Виконком сільської ради

 

 

6

Забезпечення участі самодіяльного колективу    в сільських  святах  та районних концертах

Виконком сільської ради

 

 

7

Культурно-мистецькі заходи з нагоди проведення:  

 свят Новорічно-різдвяного циклу; дня Соборності України;  Дня прав жінок і миру;  Дня матері;міжнародного  Дня захисту дітей;Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні;        урочистості з нагоди  Дня Конституції України; Дня молоді; свята Івана Купала;  Дня Державного прапора України;      урочистостей з нагоди  Незалежності України; Дня знань Дня Захисника України;  відзначення Дня села; заходів до Дня пам'яті жертв голодомору і політичних репресій. Придбання призів, відзнак подарунків для проведення святкових заходів та подарунків учасникам художньої самодіяльності; проведення  жалобних мітингів-реквіємів; оплата святкових привітань, співчуттів у районних ЗМІ;

придбання вінків, корзин, квітів для покладання до пам'ятних знаків, місць поховань та ритуальних міроприємств.

Виконком сільської ради,        

Директор СБК, Завідуюча бібліотекою

 

5406

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                              В.П.Гудзь

 

ПРОЕКТ

                                                          

                                                     УКРАЇНА

                                    ПАПУЖИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.02.2018 р.                        с.Папужинці          №

 

 

Про внесення змін до рішення

Папужинської сільської ради

від 25.06.2018 року №31/1

«Про встановлення місцевих податків

 і зборів на 2019 рік»

 

 

Відповідно до Закону України від 23.11.2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду окремих податків і зборів», який вступив у дію 01.01.2019 року, керуючись пунктами 24, 28, 35 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

          1. Взяти до відома, що згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» установлено, що у 2019 році до рішень про встановлення податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

           2.Внести зміни в рішення сільської ради від 25.06.2018 року № 31/1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік», виклавши додаток №3 в новій редакції (додається)

           3.Внести зміни в рішення сільської ради від 25.06.2018 року №31/1»Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» виклавши пункт 1.3 додатку 1 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» в новій редакції:

         1.3.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

         Не є об’єктом оподаткуванням:

         а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власті);   

          б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

           в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

           г) гуртожитки;

           r) житлова нерухомість непридатна для проживання, утому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

           д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими  відповідно до закону, дітям- інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

            е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

            є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

            ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

             з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

             и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність заснованими такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснююється виробнича та/або господарська діяльність;

             і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

             ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів  та закладів оздоровлення і відпочинку дітей , які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

          й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності,  дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

           к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

           л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей».

         

          3. Копію прийнятого рішення надіслати  до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів до 01.03.2019 року.

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський  голова                                                       А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток

                                                                                   До рішення сесії сільської ради

                                                                                   Від 20.02.2018 року № 40/2     

 

                                                          ПОЛОЖЕННЯ

                            І. Загальні положення

        1.1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

                            ІІ. Платники збору

         2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської ради  про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 268.5 цього Положення.

         2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у селі;

б) особи  які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених  підпункту 5.1, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів Iгрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення,  які тимчасово розміщуються  фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених  підпункту 5.1 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

                              ІІІ. Ставка збору

3.1. Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної ради за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього Положення у розмірі до 0,1 відсотка - для внутрішнього туризму та до 1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

                             ІV. База справляння збору

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього Положення.

                              V. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Згідно з рішенням сільської, селищної ради справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Згідно з рішенням сільської, селищної, ради справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених  підпункту 5.1 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.

                                          VІ. Особливості справляння збору

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням відповідної сільської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Кодексу та рішення відповідної сільської ради.

268.6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому цим Кодексом порядку";

                                             VІІ. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

 

 

 

Сектетар ради                                                     В.П.Гудзь

         

 

 
 

    ПРОЕКТ                           

                                    ПАПУЖИНСЬКА       СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                             ХХХХ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                                             Код згідно з КОАТУУ_______________

 

                         РІШЕННЯ

20 лютого 2019р.                  с.  Папужинці                                           №                                  

 

Про внесення змін до рішення сільської

ради від 25.06.2018р. №31/2 « Про встановлення

ставок земельного податку,  пільг з його

сплати  на  2019 рік»

       Відповідно до Закону Українивід 23 листопада  2018 року  № 2628-VIII такеруючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від  13.06.2013р. № 17/8, що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ.

ВИРІШИЛА  :

      1.Взяти до відома, що згідно Закону України„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” установлено, що у 2019 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

     2. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.06.2018 року №31/2 « Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його сплати  на  2019 рік», виклавши в новій редакції додаток №1 до рішення (додається).

 

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.

      4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення.

 

 

 

 

 

  Сільський голова                                                                А.Граділенко                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Папужинської   сільської ради

   від _________  р. № _________

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
з 1 березня   2019  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

_____

Код
згідно з КОАТУУ

7124088200

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Папужинці  

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

-

-

4,500від

одиниці

площі ріллі

по області

0,600від

одиниці

площі ріллі

по області

01.02

Для ведення фермерського господарства4

-

-

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

-

0,300

-

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

-

0,300

-

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

01.05

Для індивідуального садівництва4

-

0,03

-

-

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

1,000від

одиниці

площі ріллі

по області

01.07

Для городництва4

-

0,3

-

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

-

0,3

-

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

-

-

-

-

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

3

3

5,000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

-

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

 

 

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3

3

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

3

3

 

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

 

 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

-

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

 

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1

1

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

-

-

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

 

 

5від

одиниці

площі ріллі

по області

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

 

-

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

 

-

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

-

 

-

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

 

-

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,3

 

-

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

 

 

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

0,3

 

1,000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

 

-

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,3

 

1,000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

09

Землі лісогосподарського призначення

Згідно Податкового кодексу – лісові землі

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,1000

 

0,1000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1000

 

0,1000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,00

 

3,000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

 

-

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

 

-

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,300

 

0,500 від

одиниці

площі ріллі

по області

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

 

-

 

10.06

Для сінокосіння

0,300

 

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,00

 

2,000 від

одиниці

площі ріллі

по області

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

 

-

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

 

-

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

 

-

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

 

-

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

-

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

-

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

-

 

-

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1.000

-

1,000від

одиниці

площі ріллі

по області

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

 

 

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

-

-

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

-

-

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

 

-

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

-

-

-

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

-

3,000 від

одиниці

площі ріллі

по області

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

16

Землі запасу

 

 

 

 

17

Землі резервного фонду

 

 

 

 

18

Землі загального користування4

1,000

1,000

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

 

 

           Секретар     сільської   ради                                В.П. Гудзь                      

 

 
  GERB

ПРОЕКТ                     ПАПУЖИНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХХХ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                     

                                                         РІШЕННЯ  

     20.02.2019                     с.Папужинці                                        №

 

Про поділ майна в натурі

адмінбудівлі, що належить до

спільної власності територіальних

громад сіл і міста району

 

       Розглянувши лист  Тальнівської районної ради від 02.01.2018 № 3/01 про поділ майна в натурі адмінбудівлі, що належить до спільної власності територіальних громад сіл і міста району, врахувавши, що відповідно до пунктів 19, 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  вирішує питання щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл та  міста  Тальнівського району   за дорученням відповідних рад, та те, що в адмінбудівлі, яка належить до спільної власності територіальних громад сіл та міста району та розташована в м. Тальне вул. Соборна, 28,  службові кабінети використовують установи, які обслуговують 24 територіальні громади сіл району, врахувати , що відділ РАЦС Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, архівний відділ, відділ ведення Державного реєстру виборців, ЦНАП обслуговують жителів територіальних громад сіл, але і жителів Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись  частиною  5  статті 60,  пункту 10  «Прикінцевих та перехідних  положень»  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 369 Цивільного кодексу України,   сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1. Вважати не доцільним виділяти у натурі частки із майна та не передавати   у володіння та користування 50% адмінбудівлі, що розташована в  м. Тальне, вул. Соборна, 28, Тальнівській  об’єднаній територіальній громаді  в особі Тальнівської міської ради в зв’язку з тим, що в перспективному плані формування територій громад асі територіальні громади сіл та міста району мають бути однією територіальною громадою.

 

       2. Секретарю ради копію цього рішення надіслати Тальнівській районній раді.

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на  комісію з питань земельних ресурсів, екології, і комунального майна, соціального розвитку села.

Сільський голова                                                      А.В.Граділенко                      

 

 

 
 

 

                                       ПАПУЖИНСЬКА       СІЛЬСЬКА      РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ         ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

                                        ХXXXСЕСІЯ       VII       СКЛИКАННЯ

 

 

                                                    Р   І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

 

Від   20 лютого 2019      с.Папужинці                      №  40/4

 

 

Про затвердження умов договору оренди

міжпайових шляхів площею 4,5 га для

товарного сільськогосподарського

виробництва ПП „Есвеліна”

 

                Розглянувши   та  обговоривши   заяву  керівника ПП „Есвеліна” Поперечного Валентина Анатолійовича  та проект Договору оренди земельних ділянок під проектними польовими шляхами площею 4,5 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель комунальної власності Папужинської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь – рілля за адресою: 20413,Черкаська область, Тальнівський район, адмінмежі Папужинської сільської ради, за межами населеного пункту, керуючись п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про оренду землі”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю,удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”,  сільська   рада   вирішила :

 

                  1. Затвердити умови договору оренди земельних ділянок під проектними польовими шляхами площею 4,5 га.,які надаються в користування ПП „Есвеліна” для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель комунальної власності Папужинської сільської ради –землі сільськогосподарського призначення ( вид угідь – рілля), що знаходяться за адресою: 20413, Черкаська область, Тальнівський район, адмінмежі Папужинської сільської ради, за межами населеного пункту, а саме:

     1.1. Термін дії договору оренди землі – 7 років;

     1.2.  Орендна плата складає 4,5 відсотка від нормативної грошової оцінки по Черкаській області, що становить 1514,07 грн/га або за орендовану площу земельної ділянки відповідно – 6813,35 грн. в рік;         

     1.3. Договір набирає юридичної сили з моменту його підписання сторонами та державної реєстрації.

 

 

 

 

3. Контроль  за   виконанням  даного  рішення   покласти   на  постіно-діючу   комісію  з  питань  регулювання   земельних  відносин  ,  екології , розвитку  АПК   Папужинської   сільської   ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сільський   голова                                               А.В.Граділенко                      ПАПУЖИНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                                          ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                       XXXХ   CЕСІЯ    СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  VІІ  СКЛИКАННЯ

                                                                  Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

 Від   20.02.2019  року                             с.Папужинці                                  №  40/

 

Про   надання   дозволу   на  виготовлення

Проекту    землеустрою  щодо  відведення 

земельної  ділянки  орієнтовним  розміром 0,41га                                                                                       у  власність  гр.Дубницькій Тетяні Олександрівні

для  ведення  особистого  селянського  господарства

 

             Розглянувши   та  обговоривши   заяву  гр.Дубницької Тетяни Олександрівни про   бажання отримати  дозвіл   на   виготовлення   Проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки  орієнтовним   розміром  - 0,41га   у   власність     для  ведення особистого селянського господарства,  із земель комунальної власності Папужинської сільської ради ,  -землі  сільськогосподарського  призначення / вид угідь –рілля/, яка  знаходиться  за  адресою:20413  с.Папужинці , вул..Набережна,54  , керуючись   п.34  ч.1   ст.26  Закону   України  «Про  місцеве  самоврядування   в  Україні»,  ст.118,120,ст..121   Земельного  Кодексу   України,  Законом  України  «Про землеустрій»   сільська  рада  

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати   Дозвіл   на   виготовлення   проекту   землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки  орієнтовним   розміром  0,41 га  у   власність  гр. Дубницькій Тетяні Олександрівні  для ведення особистого селянського господарства,за рахунок земель комунальної власності Папужинської сільської ради  ,землі   сільськогосподарського  призначеня / вид  угідь-рілля/ , яка  знаходиться  за  адресою: 20413 с.Папужинці , вул..Набережна ,54 .

 

            2. Гр.Дубницькій Тетяні Олександрівні , виготовлений  проект  землеустрою  щодо   відведення  земельної   ділянки  орієнтовним  розміром  0,41 га  у  власність   для ведення особистого селянського господарства  представити   на  затвердження   сесією   Папужинської   сільської   ради.

 

          3. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійно –діючу   комісію  з  питань   регулювання   земельних   відносин,  екології  та   розвитку  АПК   Папужинської   сільської   ради.

 

                                                           

                                                ПАПУЖИНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                                ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                    ХХХХ СЕСІЯ   VІІ  СКЛИКАННЯ

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

       

від  20 лютого 2019 року  с.Папужинці                         №  40/

 

Про  затвердження  умов  договору  оренди

між пайових  шляхів  площею 17,70га для

товарного сільськогосподарського

виробництва ПП « Папужинці»

 

                      Розглянувши  та обговоривши  заяву керівника ПП « Папужинці» Баранюка Василя Олександровича та  проект Договору оренди  земельних  ділянок  під  проектними

польовими  шляхами  площею  17,70 га  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  із  земель  комунальної  власності  Папужинської  сільської  ради,які відносяться  до  категорії  земель- землі  сільськогосподарського  призначення,вид сільськогосподарських  угідь – рілля  за  адресою: 20413  Черкаська область, Тальнівський  район,адмінмежі Папужинської  сільської  ради,за  межами  населеного пункту,керуючись п.34 ч.1 с.26 Закону України « Про  місцеве  самоврядування в Україні», Законом України

« Про  оренду  землі»,Закону  України « про  внесення  змін до  деяких  законодавчих  актів України щодо  вирішення  питання  колективної  власності  на  землю,удосконалення  правил  землекористування  у  масивах  земель  сільськогосподарського  призначення,запобігання  рейдерству та  стимулювання  зрошення  в  Україні»,  сільська  рада вирішила:

 

                1. Затвердити  умови  договору  оренди  земельних ділянок під  проектними  польовими шляхами площею 17,70 га,які надаються  в  користування ПП « Папужинці» для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва із  земель  комунальної  власності Папужинської  сільської  ради- землі  сільськогосподарського  призначення ( вид угідь-рілля),що знаходяться  за  адресою: 20413, Черкаська область Тальнівський  район,адмінмежі Папужинської  сільської  ради,за  межами  населеного пункту,а саме:

          1.1. Термін дії договору  оренди землі – 7 років;

          1.2. Орендна  плата складає 4,5 відсотка від нормативної грошової оцінки по  Черкаській області,що становить 1514,07грн/га. або за орендовану площу земельної ділянки відповідно – 26799,04 грн в рік;

          1.3. Договір  набирає юридичної  сили  з  моменту  його  підписання  сторонами та  державної реєстрації.

 

         2. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійно діючу  комісію з питань регулювання  земельних  відносин,екології,розвитку АПК Папужинської сільської ради.

 

 

                      Сільський  голова                                             А.В.Граділенко

 

 

 

 

                                               

 

                                               ПАПУЖИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                              ХХХХ  СЕСІЯ    VІІ  СКЛИКАННЯ

 

 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 лютого 2019 року                     № 40 /

с.Папужинці

 

Про  затвердження  умов  договору  оренди

земельних ділянок під господарськми

дворами площею 19,93 га  

 з ПП « Папужинці»

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву  керівника ПП « Папужинці» Баранюка  Василя Олександровича та  проект Договору оренди під господарськими  дворами площею 12,33 га із земель комунальної власності Папужинської  сільської ради,які відносяться до категорії земель-землі не сільськогосподарського призначення,вид-господарські  двори,за адресою:

20413 Черкаська область Тальнівський  район, адмінмежі с.Папужинці,вул.Перемоги б/н,керуючись п.34 ч.1 ст.26 Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності  на  землю,удосконалення правил землекористування  у  масивах  земель сільськогосподарського  призначення,запобігання  рейдерству та  стимулювання  зрошення  в Україні»,сільська  рада  вирішила:

 

            1.Затвердити умови договору оренди земельних  ділянок під господарськими дворами площею 12,33га,які надаються в користування на умовах оренди ПП «Папужинці» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель комунальної власності Папужинської сільської ради- землі не сільськогосподарського призначення (вид угідь-рілля),що знаходяться за  адресою: 20413 Черкаська область Тальнівський район ,адмінмежі с.Папужинці вул.Перемоги б/н, а саме:

            1.1.  Термін дії договору оренди землі – 7 років;

            1.2.  Орендна плата складає 4,5 % від нормативної грошової оцінки по Черкаській області 1514,07грн/га,що становить 30175,42 грн в рік;

            1.3.  Договір  набирає юридичної сили з моменту його  підписання сторонами та  державної реєстрації.

 

             2.  Контроль за  виконанням   даного  рішення  покласти на  постійно діючу комісію з питань регулювання земельних відносин,екології,розвитку АПК Папужинської  сільської  ради.

 

 

                            Сільський  голова                            А.В.Граділенко