ПАПУЖИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

Від04.06.2014 р.  № 27/2

с. Папужинці

 

Про затвердження Переліку

інформації, що підлягає оприлюдненню

на офіційній інтернет сторінці 

сільської ради та Переліку інформації

з обмеженим доступом

 

 

 

Керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" статтею 25  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А   :

 

1.Затвердити  Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню на фіційній інтернет сторінці  Папужинської  сільської ради (Додаток 1).

 

2. Затвердити Перелік інформації з обмеженим доступом (Додаток 2).

 

3.Відповідальній особі  за забезпечення доступу до публічної інформації в   сільській раді при оприлюдненні публічної інформації та наданні відповідей на запити  керуватися даними Переліками.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                  О.Запорожець

 

 

 

 

 

                                                                                 Додаток 1

до рішення   сільської ради 

від __________ № ______

 

П Е Р Е Л І К

інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній

інтернет сторінці Папужинської сільської ради

 

№ з/п

Назва розділу інформаційного наповнення

1.

Інформація про організаційну структуру  сільської ради

2.

Інформація про фінансові ресурси (  рішення ради про сільський бюджет)

3. 

Проекти та рішення сільської ради, виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

4.

Інформація про регуляторну діяльність сільської ради

5.

Інформація про діяльність  сільської ради, а саме про:

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти сільського голови, секретаря та землевпорядника.

6.

Порядок складання, подання до  сільської ради запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів зв’язку ( телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації

7.

Інформація про  процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень  сільської ради

8.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань  сільської ради

9.

Форми і зразки документів, правила їх заповнення ( адмінпослуги )

10.

Правила внутрішнього трудового розпорядку сільської ради

11.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

12.

Інформація про  графіки  прийому громадян

13.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

14.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим (підлягає невідкладному оприлюдненню)

 

Секретар ради                                                                            О.Запорожець

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення ї сільської ради 

від _________ №________

 

П Е Р Е Л І К

інформації з обмеженим доступом

 

1.     Інформацією з обмеженим доступом, що містить конфіденційну, службову чи таємну інформацію є:

 

З питань взаємодії з правоохоронними органами, Службою безпеки України

-         Матеріали розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угрупувань;

-         Листування із органами МВС та СБУ.

З питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи

-         Інформація щодо військового обліку громадян;

-         Інформація щодо лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України;

-         Інформація щодо закріплення військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

-         зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

-         перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

-         відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;

-         відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;

-         зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

-         відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення;

-         відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів  промисловості;

-         координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;

-         організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

 

 

З питань кадрової роботи

-         Особові справи службовців органів місцевого самоврядування;

-         відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах місцевого самоврядування чи членів їх сімей;

-         відомості про облік трудових книжок;

-         відомості з особових рахунків працівників;

-         дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;

-         відомості з розпоряджень сільського голови, які стосуються питань кадрової та внутрішньо-організаційної діяльності;

-         документи про оприбуткування і видачу довіреностей на отримання бланків суворої звітності та матеріальних цінностей;

-         документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх обліку.

З питань бухгалтерського обліку:

-         Інформація про розпорядження бюджетними коштами, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти , у випадках, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину;

-         відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність сільської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

-         відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

-         відомості з актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей;

-         відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

-         документи, що застосовуються в процесі складання, розгляду та виконання сільськогобюджету;

-         інформація стосовно "Виписки по рахункам бюджету"," Руху та залишків на рахунках сільськогобюджету","Розподілу платежів до бюджету";

-         інформація  "Про стан розрахунків до бюджету платників податків"(фізичних та юридичних осіб),"Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових  зобов’язань";

-         відомості з первинних документів і додатків до них, які надані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

-          поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

-         відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

 

 

З інших питань

-         Генеральний план села в повному обсязі( можливе знайомство з генпланом у приміщенні сільської ради, в зв’язку з  технічними труднощами його копіювання ) ;

-         Детальний план села  в повному обсязі;

-         Планово-картографічні матеріали;

-         Інформація, що стосується економічної безпеки;

-         ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

-         відомості, що містять інформацію про особу, її адресу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

-         відомості, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

-         відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

-         відомості щодо комп’ютерних програм, які використовуються  сільською радою;

-         відомості з документів (заяви, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів та матеріалів сесій  сільської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови;

-         відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та подяками;

-         дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів, народних депутатів та документи з їх виконання( за їх згодою);

-         дані доповідних записок;

-         відомості про документообіг;

-         дані з протоколів засідань експертнихкомісій;

 

2.     Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3.     Сільська рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно відомостей, які можуть бути отримані шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру виборців або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру виборців.

 

 

 

Секретар ради                                                                               О.Запорожець