ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№1 від 10.01.2019 р.

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Папужинськп сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№1 від 10.01.2019 р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Папужинська сiльська рада     

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –784309 гривень , у тому числі загального фонду – 784309 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010  №1147 "Про затвердження типового перліку бюджетних програм та результативних показників їх виконанн для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

7

                                   784309

 

 

   

                    784309

 

 

Усього

784 309

0

0

784 309

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

             Програма підтримки місцевого самоврядування на 2019 – 2020 рр.

                      784309

0

784309

 

 

Усього

784309

0

784309

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

5,50

0,00

5,50

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

внутрішній облік

120,00

0,00

120,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

внутрішній облік

2,00

0,00

2,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

внутрішній облік

22,00

0,00

22,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

внутрішній облік

0,36

0,00

0,36

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

кошторис

110328,00

0,00

110328,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

А.В.Граділенко

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

                         

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№ 1 від 10.012019 р.

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№ 1 від 10.01.2019 р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Папужинська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0113242 )

 ( 1090 )

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –10000 гривень , у тому числі загального фонду – 10000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Рішення сесії сільської ради від 22.12.2017 №25/3 Програма «Турбота» на 2018 – 2020 рр. .

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

       1

 

   Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

 

 

       10000 10000

 

 

 

10000

 

 

Усього

10 000

0

0

10 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма  „Турбота” на 2018 – 2020 рр.

10 000

0

10 000

 

 

Усього

10 000

0

10 000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

осіб

заяви громадян

2,00

0,00

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№1 від 10.01.2019 р.

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№1 від 10.01.2019 р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Папужинська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114030 )

 ( 0824 )

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –57145 гривень , у тому числі загального фонду – 57145 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закони України "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", Укази Президента України №485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів", №490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

2

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

       1

 

Забезп. Доступн. для громадян докум. та ін форм.,створ.умовзад. духов. потр.,громадян

 

 

 

іііінформації,створення

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

      57145

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

57 145

                   57145

57145

 

0

0

57 145

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

   1          Програма розвитку культури та мистецтва на території сільської ради на 2018 – 2019 рр.

57145

0

57145

 

 

Усього

57145

0

57145

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

внутрішній облік

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) робітників

од.

штатний розпис

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

штатний розпис

0,00

0,00

0,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач

од.

звіт

8000,00

0,00

8000,00

 

 

 

число читачів

тис.осіб

звіт

370,00

0,00

370,00

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.примірників

звіт

7100,00

0,00

7100,00

 

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис.примірників

звіт

30,00

0,00

30,00

 

 

 

списання бібліотечного фонду

тис.примірників

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис.грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

списання бібліотечного фонду

тис.грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

середні витрати на придбання одного примірника книжок

грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середні затрати на обслуговування одного читача

грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

од.

звіт

370,00

0,00

370,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

звіт

18,00

0,00

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№1 від 10.01.2019 р.

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№1 від 10.01.2019 р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Папужинська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –73291 гривень , у тому числі загального фонду – 73291 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закони України "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", Укази Президента України №485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

73 291

0

0

73 291

 

 

Усього

73 291

0

0

73 291

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

    1        Програма розвитку культури та мистецтва на території сільської ради на 2018 – 2019 рр. 

73291

0

73291

 

 

 

0

0

0

 

 

Усього

73291

0

73291

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

Внутрішній облік

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

Внутрішній облік

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу

од.

Внутрішній облік

0,00

0,00

0,00

 

 

 

кількість установ у тому числі кількість гуртків

од.

Внутрішній облік

0,00

0,00

0,00

 

 

 

кількість установ у тому числі клубів

од.

Внутрішній облік

0,00

0,00

0,00

 

 

 

кількість установ у тому числі палаців

од.

Внутрішній облік

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

Штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

Штатний розпис

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

Штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

середнє число окладів (ставок) робітників

од.

Штатний розпис

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

Штатний розпис

0,00

0,00

0,00

 

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

тис.грн.

Кошторис

73291,00

0,00

73291,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

Звіт

6,00

0,00

6,00

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

Звіт

5300,00

0,00

5300,00

 

 

 

кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно

осіб

Звіт

5300,00

0,00

5300,00

 

 

 

кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками

осіб

Звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

плановий обсяг доходів

тис.грн.

Звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків

тис.грн.

Звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

кількість реалізованих квитків

шт.

Звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача

грн.

Звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

Звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середня вартість одного квитка

грн.

Звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Звіт

101,90

0,00

101,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№1  від 10.01.2019 р.

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№1 від 10.01.2019 р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Папужинська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –72606 гривень , у тому числі загального фонду – 72606 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України "Про благоустрій населених пунктів України", Національний план дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій, затвердженог розпорядженням Кабінету Мінустрів України від 01.11.2009 р. №1320-р. Рішення сесії сільської ради №39/2 від 21.12.2018 р. Програма "Соціально-економічного розвитку села на 2019 р.".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Підвищення рівня благоустрою села

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення благоустрою, упорядкування, санітарного стану та зовнішнього освітлення в селі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

       1

Забез

 Забезпеч. благоустр., упоряди.,сан. стану та зовн.освіт.в селі

 

 

 

  72606

 

 

 

72606

 

 

Усього

72 606

0

0

72 606

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

1           Програма покращення благоустр.,упорядкування сан. стану та зовн. освітлення в селі на 2018-2020 рр.

72606

0

72606

 

 

Усього

72606

0

72606

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

Кошторис

72606,00

0,00

72606,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середня вартість утримання одного кілометра вуличного освітлення

тис.грн.

Кошторис

4,50

0,00

4,50

 

 

 

середня вартість утримання санітарного стану села

тис.грн.

Кошторис

4173,00

0,00

4173,00

 

 

 

середня вартість утримання 1 км.вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) -  весняно-літній період

тис.грн.

Звіт

85,90

0,00

85,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№1 від 10.01.2019 р.

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№1 від 10.01.2019 р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Папужинська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Папужинська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0117130 )

 ( 0421 )

Здійснення  заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –30000 гривень , у тому числі загального фонду – 30000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Земельний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 "Про містобудівний кадастр",Рішення сільської ради №25/1 від 22.12.2017 р. Програма "Про коригування (оновлення) топографічної підоснови, схеми планування території та генерального плану села Папужинці на 2018-2020 роки.

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

      1

 

 Провед. інвентариз. земель та розроб.проектів землеустрою.

 

 

 

30000

 

 

 

30000

 

 

Усього

30 000

0

0

30 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

Програма коригування (оновлення)топограф.підоснови,схеми планування територ.та генплану села 2016-2020 рр.

30000

 

30000

 

 

Усього

Усього

             30000

 

  30000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків на проведення інвентаризації земель

тис.грн.

Кошторис

30000,00

0,00

30000,00

 

 

 

кількість земель, що потребують інвентаризації

тис.га.

Внутрішній облік

450,00

0,00

450,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію

тис.га.

Внутрішній облік

450,00

0,00

450,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати

тис.грн.

Кошторис

67,00

0,00

67,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

темп зростання середньої вартості 1 га проінвентаризованих земель порівняно з попереднім роком

%

Внутрішній облік

43,00

0,00

43,00

 

 

 

відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати

%

Внутрішній облік

30,00

0,00

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

А.В. Граділенко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)