Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _Папужинської   сільської ради

від ____ ___________ 2019 р. № ______

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2020  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

______

Код згідно з КОАТУУ

7124088200

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Папужинці    

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

          - інваліди першої і другої групи;                                           100%

   -  фізичні особи, які виховують трьох і

       більше дітей віком до 18 років;                                          100%

   -  пенсіонери (за віком);                                                          100%

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється

 дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» ;                                                   100 %

  • фізичні особи, визнані законом особами, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                   100%                                                   

 

   При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 -  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

  -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

  • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                                                           100 %

      

                      Юридичні особи :

  • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                                                        100 %

 

  • органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,

 бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини,

 водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та

 повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою

діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних -100%

благ   

-новостворені       фермерські  господарства  протягом  трьох  років , а у трудо-

недостатніх  населених  пунктах – протягом  п,яти  років  з  часу  передачі  їм  земельної   ділянки  у  власність.

     ЗЕМЕЛЬНІ  ДІЛЯНКИ , ЯКІ   НЕ  ПІДЛЯГАЮТЬ  ОПОДАТКУВАННЮ

 

  Не  сплачується  податок  за :

-сільськогосподарські  угіддя  зон  радіоактивно  забруднених територій, визнаних  відповідно  до  закону  такими, що  зазнали  радіоактивного  забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи;

-землі  сільськогосподарських  угідь , що  перебувають  у  тимчасовій  консервації  або  у  стадії  сільськогосподарського  освоєння;

- землі   дорожнього   господарства  автомобільних  доріг  загального  користування -  землі  під  проїжджою  частиною, узбіччя,земляним  полотном,декоративним  озелененням, резервами,кюветами,мостами,штучними  спорудами, тунелями, транспортними  розв,язками, очисними  спорудами  та обладнанням    ,а також  землі, що знаходяться  за  межами  смуг  відведення, якщо  на  них  розміщені  споруди, що  забезпечують  функціонування   автомобільних  доріг;

- земельні  ділянки  сільськогосподарських  підприємств  усіх  форм  власності  та   фермерських/  селянських/  господарств , зайняті   молодими  садами,ягідниками  та  виноградниками   до  вступу  їх  у  пору  плодоношення,а  також  гібридними   насадженнями  та  розсадниками  багаторічних  плодових  насаджень;

- земельні  ділянки  кладовищ , крематоріїв  та  колумбарії.                                                       

   

 

 

 

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Секретар ради                            Ґудзь  В.П.