ПАПУЖИНСЬКА      СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           XXXI_ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                             Код згідно з КОАТУУ__7124088200_____________

 

                  РІШЕННЯ

 

Від 25.06.2018 року               с.Папружинці                        №31/2

 

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати  на  2019 рік

 

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статтей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючисьЗаконом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від  13 червня        2013  року№_17/8__, що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   враховуючи  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від _04 .06.2018 року№ 5232/0/20-18 ,  сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

      1. Установити на території  Папужинської    сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 2.

 

      2.    Взяти до відома ,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

 

      4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації  - газета ”Тальнівщина „ або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

 

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

    

 

 

      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2019 року.

 

 

 

 

Папужинський   сільський голова                             А.В.Граділенко     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Папужинської   сільської ради

   від 25.06.2018 р. №  31/2

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
з  01 січня  2019  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

_____

Код
згідно з КОАТУУ

7124088200

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Папужинці  

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

-

-

4,500від

одиниці

площі ріллі

по області

0,400від

одиниці

площі ріллі

по області

01.02

Для ведення фермерського господарства4

-

-

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

-

0,300

-

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

-

0,300

-

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

01.05

Для індивідуального садівництва4

-

0,03

-

-

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

1,000від

одиниці

площі ріллі

по області

01.07

Для городництва4

-

0,3

-

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

-

0,3

-

0,300від

одиниці

площі ріллі

по області

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

-

-

-

-

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

3

3

5,000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

-

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

 

 

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3

3

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

3

3

 

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

 

 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

-

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

 

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1

1

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

-

-

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

 

 

5від

одиниці

площі ріллі

по області

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

 

-

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

 

-

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

-

 

-

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

 

-

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,3

 

-

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

 

 

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

0,3

 

1,000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

 

-

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,3

 

1,000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,3

 

1,000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,3

 

1.000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,00

 

3,000від

одиниці

площі ріллі

по області

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

 

-

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

 

-

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,300

 

0,500 від

одиниці

площі ріллі

по області

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

 

-

 

10.06

Для сінокосіння

0,300

 

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,00

 

2,000 від

одиниці

площі ріллі

по області

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

 

-

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

 

-

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

 

-

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

 

-

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

-

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

-

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

-

 

-

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1.000

-

1,000від

одиниці

площі ріллі

по області

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

 

 

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

-

-

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

-

-

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

 

-

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

-

-

-

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

-

3,000 від

одиниці

площі ріллі

по області

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

 

-

 

16

Землі запасу

 

 

 

 

17

Землі резервного фонду

 

 

 

 

18

Землі загального користування4

1,000

1,000

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

 

           Секретар      ради                                                                В.П. Гудзь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _Папужинської   сільської ради

від 25.06. 2018 р. № 31/2

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2019  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

______

Код згідно з КОАТУУ

7124088200

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Папужинці   

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

          - інваліди першої і другої групи;                                           100%

   -  фізичні особи, які виховують трьох і

       більше дітей віком до 18 років;                                          100%

   -  пенсіонери (за віком);                                                          100%

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється

 дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» ;                                                   100 %

 • фізичні особи, визнані законом особами, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                   100%                                                   

 

   При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 -  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

  -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                                                           100 %

      

                      Юридичні особи :

 • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                                                        100 %

 

 • органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,

 бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини,

 водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та

 повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою

діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних -100%

благ   

    

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Секретар ради                                            Гудзь  В.П.

 

 

 

 

 

                              

                                                Аналіз  регуляторного  впливу

до  проекту  рішення      сільської ради

   «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на  2019 рік»

         Проект  рішення     сільської ради  « Про встановлення  ставок земельного податку, пільг з його сплати   на 2019 рік»   » розроблений відповідно до норм Податкового кодексу України.

         Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади , сприяння регуляторному середовищу.

          Аналіз впливу  цього регуляторного акта  розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 У процесі проведення аналізу визначались:

- проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання;

- цілі державного регулювання;

- прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

- механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

- можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

       -  очікувані результати прийняття акта;

-  строк дії акта ;

- показники результативності акта;

- заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 

       1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень. До місцевих податків належить і земельний податок.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська  рада не  прийняла  рішення  про  встановлення  відповідних  місцевих  податків  і зборів/ ставок  земельного  податку/ ,що  є  обов,язковим  згідно  норм  Податкового  Кодексу  України,  такі   податки   до  прийняття  рішення  справляються  виходячи з  норм Податкового  кодексу  із  застосуванням  їх  мінімальних  ставок,  а плата  за  землю  справляється  із  застосуванням  ставок, які  діяли  до  31  грудня  2018 року , що  передує  бюджетному  періоду ,  в  якому   планується   застосування  плати  за  землю.

 

 

 

 

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету  та є його бюджето - формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

           Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

 

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади, сільська  рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2019 рік».

 

           Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення ставок земельного податку  на 2019 рік, податок  буде  справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми села , а саме:

- оплата харчування пільгових категорій дітей загальноосвітній школі  (_____ тис. грн..);

-  програма «Турбота» в частині соціального захисту жителів села  (_1,5000 тис. грн..);

- утримання дошкільного навчального закладу  (енергоносії, харчування тощо) (______ тис. грн..);

- поточний ремонт доріг (3,080тис. грн..)

- та інші заходи. 4,000тис.грн.

 

Аналіз надходжень до сільського  бюджету

п/н

Назва показника

Обсяг надходжень за 2017 рік, тис. грн.

Очікуваний обсяг надходжень за 2018 рік, тис. грн.

Прогнозований обсяг надходжень на 2019 рік, тис. грн.

1

 

 

Податок на землю

50,.613

90,.400

98,980

 

В разі прийняття рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2019 рік» в бюджет  села  надійдуть кошти в сумі 98,980 тис. грн. За рахунок цих коштів фінансуватимуться такі соціальні програми, як:

 • «Турбота на __2019____ роки» - _1,500  тис. грн.

            -    « Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення на ____ роки ____ тис.грн.

 •  тис. грн.

            -   «Покращення благоустрою, упорядкування,   санітарного стану та зовнішнього освітлення в  селі  на 2018-2020 роки»  2,000 тис.грн.

 • «Розвитку культури та спорту на селі «  2,000 тис.грн.

           -      «Будівництво, реконструкція, ремонт та  утримання вулиць і доріг  села - __3,080тис. Грн.

Порівняно  із  ставками  земельного  податку , які  застосовувалися  у   2018 році , на  2019 рік  заплановано  ріст  надходження  коштів  до  місцевого  бюджету  за  рахунок  підняття  ставки  земельного  податку до 0,400 відсотка  на  земельні  ділянки  , які  використовують  громадяни- одноосібники / земельні  ділянки  -паї/, поскільки  вони  використовують  із  загальної  площі  земельних  ділянок/паїв / громадян  с.Папужинці – площі-1691,32га  відповідно  227,64 га  ,що  складає 13 відсотків , а  вклад  у  соціальний  розвиток  села /  допомога  у  впорядкуванні  території  села , очистка  доріг  від снігу  та  інше-  мінімальні, тому  в  межах  норм передбачених  Податковим  кодексом  України ст..274   пропонуеться  відповідний  розмір  ставки  земельного  податку.

 У разі не прийняття рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2019 рік» є загроза недофінансування вищевказаних соціальних програм.

 

Підтвердження важливості проблеми:

 

Важливість проблеми при затвердженні ставок земельного податку  полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури села .

                                                               Враховуючи, вищевикладене, сільської  радою розробляється проект рішення „Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2019 рік та публікується в засобах масової інформації .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської  ради.

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська  рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі і ставок земельного податку,  на наступний рік, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку  при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати податку ;

 - забезпечити додаткові надходження до сільського  бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету податку ;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської  ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

 

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської  ради та не приймати  рішення  ради «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2019 р.»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, податок сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  ставками, які діяли станом на 31 грудня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме наповненню сільського  бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати сільського  бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2019 р. складатимуть: _______8,580______ тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення  територіальної громади села  (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2019 рік»  у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку  на території села  та відповідне наповнення сільського  бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде ____98,980 тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальний дошкільний  навчальний  заклад, благоустрій та інші соціальні програми.

 

Альтернатива 3.

Встановлення податку   на 2019 рік за максимальними ставками. 

За рахунок прийняття максимальних ставок, можливе додаткове надходження коштів до сільського бюджету. Проте, це спричинить додаткове (непосильне) навантаження для платників податків та зборів  територіальної громади. В цьому випадку можливе перевиконання дохідної частини сільського  бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податку, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок

масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати сільського  бюджету у сумі __8,580_ тис. грн., за рахунок сплати податку за  ставками, які діяли станом на 31 грудня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не дозволить фінансувати в повному об»ємі сільські програми.

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати податку (прогнозована сума _98,980 тис. грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості місцевої  влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між сільською  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податку.

Відсутні

Альтернатива 3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади.

Соціальна напруга, недовіра до місцевої влади.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за   ставками, які діяли станом на 31 грудня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Витрати пов’язані лише з плати за землю,  в сумі :      _97,00 тис.грн.

Альтернатива 2

Сплата податку  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для окремих категорій громадян.

 

Сплата податку за встановленими ставками (сума98,980грн)

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем села  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського  бюджету

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податку призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

За даними Тальнівського  відділення Звенигородської  ОДПІ  станом на 01.05.2018р

                     

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

2

0

2

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

100 %

0%

100 %

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку  за ставками, які діяли станом на 31 грудня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю,

Витрати пов’язані  з платою  за землю,  в сумі :       _1,2  тис. грн.

Альтернатива 2

Сплата податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільської  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податку.

Сплата податку за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку  до цього АРВ (_91,620 тис. грн.)

Альтернатива 3

Відсутні

Прийняття максимальних ставок спричинить додаткові

витрати СПД. Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць.

 

 

        

 

 

 

 

 

  ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, сплата податку за  ставками, які діяли станом на 31 грудня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що  не сприятиме наповненню сільського  бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення ставок земельного податку » на 2019 р. складатимуть: _8,580 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення  територіальної громади села  (благоустрій, утримання комунального закладу та інше.)

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської  ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку  на території села  та відповідне наповнення сільського  бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 98,980   тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільний  навчальний  заклад, благоустрій та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

   

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за ставками, які діяли станом на 31 грудня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

 Суб’єкти господарювання:Сплата податків за ставками, які діяли станом на 31 грудня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Держава:

Відсутні

Громадяни:

97,0 тис.грн.

Суб’єкти господарювання:Витрати:

Сумарні витрати,:  1,980 тис.грн.

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

Альтернатива 2

Держава: -надходження коштів до сільського  бюджету; - спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток села. Громадяни:

 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: Сплата податку  за обґрунтованими ставками.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання:Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках до цього АРВ Сумарні витрати, грн: 91,620тис.грн.

Наповнення сільського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава:Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток села . Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем села  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського  бюджету Суб’єкти господарювання: Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Надмірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради. Сумарні витрати, грн: 99,620тис.грн.

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання, недовіра до місцевої влади

 

 

 

 

 

 

                            

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;
 • та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення ставок земельного податку  на 2019 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського  бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати податку , а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської  ради і платників податку.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати податку .

Альтернатива 3

. Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих ставок земельного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування .

 

 

 

                                                                                        

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на територіїПапужинської  сільської  ради, аналітичних показників Тальнівського  відділення Звенигородської  ОДПІ Черкаської області,  проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих  ставок земельного податку  на 2019 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення сільської  ради "Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2019 р». та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська  рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 • розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта,
 • Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконаннями вимог акту
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2019 р.

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

                 98 , 980

 

Земельний  податок

                 98, 980

2.

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

                  2/ 187

3

Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту

 • Кошти, тис.грн
 • Час, год. на 1 СПД

 

 

 

 

    

                            98, 980

                             1 год      

4

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті сільської  ради;

- на стенді сільської  ради

- в газеті «Тальнівщина ».

 Високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом сільської  ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Звенигородської  ОДПІ у Черкаській області;

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

 

 

 

Сільський голова                                                  А.В.Граділенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 24березня  2018р. по 22квітня2018р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Дата __24_.04.2018р.

Робочі наради та зустрічі (опитування)

 

2

Обговорено  розміри  ставок земельного податку  на 2019 рік в межах, передбачених Податковим кодексом

2

Дата:               з _24.04.2018р. по _25.04.2018р.

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

 

 

 

2

Отримана інформація про  земельний податок на 2019 рік та  обговорено  розміри його ставок. Отримано згоду на встановлення запропонованих ставок земельного податку.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:__2(одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100 (відсотків)

 

 

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

50

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів, визначених рішеннями  сільської  ради на 2019 рік), гривень

 

935 грн.

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

985 грн.

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

1,980 тис.грн.

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994,0 годин (норми тривалості робочого часу на 2018 рік. Лист Мінсоцполітики від 19.10.2017 № 224/0/103-17/214  «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік»)

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2018 році становить 3723 грн. та у погодинному розмірі 22,41 грн. (ст.8 Закону України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*22,41 грн= 22,41

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*22,41 грн= 22,41

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

44,82

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

16

Сумарно, гривень

89,64

Х

0

           

 

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1,980  

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

89,64

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

91,620

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

91,620

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

 

Сільський голова                                                             А.В.Граділенко